Certificeringen

NEN 4400-1 certificering

Blauwbroek Techniek heeft haar werkprocessen op een eenduidige wijze beschreven en vastgelegd. Het gehele traject, van ontvangst van de aanvraag, tot de evaluatie van een project, tot de administratieve en financiële afhandeling, wordt daarbij getoetst aan de NEN 4400-1 norm. Blauwbroek beschikt dan ook uiteraard over deze NEN 4400-1 certificering en garandeert daarmee een heldere dienstverlening en de waarborg dat bijvoorbeeld sociale premies tijdig en correct worden afgedragen.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft Blauwbroek op grond van deze NEN 4400-1 certificering het SNA keurmerk verleent.

 

Ondernemingen met het SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

 

 

VCU certificering

Medewerkers van Blauwbroek beschikken allen over een persoonlijk VCA-certificaat. Dat geldt voor zowel de technici als de kantoormedewerkers. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat zij goed bekend zijn met de veiligheidswetgeving op de werkplek. Voorafgaand aan de start van een project worden de projectrisico’s geïnventariseerd. De Risicovolle Werkzaamheden en de Beheersmaatsregelen worden nauwgezet doorgesproken en tijdens het project wordt bekeken of de werkzaamheden veilig en Arbo-technisch verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Dit gehele proces is vastgelegd in ons VCU Veiligheidshandboek, welke door Lloyds gecertificeerd is.

 

 

NEN 3140 certificering

Goed en veilig werken is natuurlijk een eerste vereiste. Niet voor niets werken we conform de Veiligheidsstructuren van VCU. Maar óók goedgekeurd elektrisch gereedschap is onontbeerlijk. Blauwbroek heeft zelf meerdere NEN 3140 keurmeesters in dienst die desgewenst op locatie kunnen komen om het elektrische gereedschap ter plaatse te keuren. Handig en veilig!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke maand updates van onze nieuwste projecten, vacatures en interessant nieuws.